Przedszkole Nr 3  ul. Słoneczna 6   05 - 840 Brwinów 
tel.(022) 729 63 81   e-mail: sloneczne-przedszkole@idsl.pl 
AKTUALNOŚCI PROJEKT UE O NAS PLAN 
DNIA
  KALENDARIUM
DLA RODZICÓW KURSY
DODATKOWE
FOTO
MIGAWKI
PRACE DZIECI
 
 
 
 
KIERMASZ WIELKANOCNY- informacje TUTAJ
  
 

Rekrutacja do przedszkoli i szkół w gminie Brwinów

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego [Deklaracja]

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego [Wniosek]

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka [Załącznik]

Od 8 marca 2018 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Kryteria i harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów:

Do przedszkoli są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

    wielodzietność rodziny kandydata,
    niepełnosprawność kandydata,
    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są następujące DODATKOWE KRYTERIA

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Tuptuś” biorą udział w rekrutacji, a jednocześnie deklarują na wniosku ewentualną chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w ww. przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2018/2019.

Szczegóły REKRUTACJI DO SZKÓŁ na stronie Urzędu Gminy Brwinów w zakładce Kultura i oświata : http://www.brwinow.pl
 


 

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami:

STATUT PRZEDSZKOLA 2017r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2017/2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016-2021
 


 

Najnowszy WIOSENNY numer naszej przedszkolnej GAZETKI. Zapraszamy do lektury.
 
 

GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK

Nr 3/2017/2018


GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK

Nr 2/2017/2018
GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW – KWARTALNIK
Nr 1/2017/2018 
 

W związku z powtarzającymi się infekcjami w przedszkolu i częstymi skargami rodziców dzieci zdrowych na przyprowadzanie do przedszkola dzieci chore prosimy rodziców o zapoznanie się i ścisłe przestrzeganie  procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Szczególnie ważne jest zgłaszanie dyrekcji lub nauczycielowi przedszkola chorób zakaźnych.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych TUTAJ
 
 
 


 

Aktualny adres mailowy do przedszkola to: sloneczne-przedszkole@idsl.pl 
 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością 
 


 
 
 
 
 
 
 


"Olimpiada Matematyczna"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jadłospis

12/03 - 16/03

19/03 - 23/03
 
 

Alergeny


 
 
 
 
 
 

KSIĘGA GOŚCI

"Cudaki geometryczne - warsztaty w Tygryskach" - 13/03/18
"Międzyprzedszkolna Olimpiada Matematyczna" - 12/03/18
"Dzień Biały w każdej grupie"
"Warsztaty z tatą w Krasnoludkach" - 22/02/18
"Straż Miejska" - 22/02/18
"Bal karnawałowy" - 9/02/18
"Wiwat Babciu, wiwat Dziadku" - 6/02/18
"Mobilne Planetarium w naszym przedszkolu" - 18/01/18
"XI edycja Konkursu Wokalnego - Jadą kolędnicy"
"Fluoryzacja" - 08/01/18
"Spotkania Wigilijne w przedszkolu"
"Przedszkolne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia"
"MAZOWSZE DZIECIOM - Mikołajki" - 06/12/17
"Tygryski w Urzędzie Miasta i Gminy w Brwinowie" - 30/11/17
"Święto Pluszowego Misia" - 24/11/17
"Przedszkolak małym patriotą" - 10/11/17
"Spotkanie z muzyką i iluzją" - 27/10/17
"Nauczyciele - dzieciom" - inscenizacja "Rzepki" J. Tuwima - 13/10/17
Owocowo - warzywne dni w naszym przedszkolu
Jesienny festyn połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka - 30/09/17
Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA - 28/09/17
Pierwsze dni w naszym przedszkolu
Pobyt na świeżym powietrzu - 11/09/17

 

 Teatrzyki w roku szkolnym 2017/2018 
 
 

Koncerty w roku szkolnym 2017/2018 

10 listopada odbyło się spotkanie "Kawiarenka". 
Tematem zaplanowanej prelekcji było "W zdrowym ciele zdrowy duch".
Jest nam bardzo przykro, że nie było zainteresowania ze strony Rodziców.

Zapraszamy do lektury - "W zdrowym ciele zdrowy duch" 


 
 
Wpłaty na konto 
Opłatę za przedszkole - opłatę za dodatkowe godziny i wyżywienie mogą Państwo wpłacać na konto przedszkola:

94 9291 0001 0097 6767 2000 0010

natomiast opłatę na Radę Rodziców (50 zł miesięcznie) można dokonywać  na konto:
Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 3, Brwinów ul. Słoneczna 6

83 9291 0001 0098 1253 2000 0010

Nowości na stronie:

Cudaki geometryczne - 
warsztaty w Tygryskach

Międzyprzedszkolna 
Olimpiada Matematyczna

Dzień Biały w każdej grupie

Warsztaty z tatą 
w Krasnoludkach

 

Data ostatniej aktualizacji 15.03.2018

Jesteś naszym

gościem od 02.10.2008 r.
 

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
 Słoneczne Przedszkole dba o uśmiech Twojego dziecka!