Przedszkole Nr 3  ul. Słoneczna 6   05 - 840 Brwinów
tel.(022) 729 63 81   e-mail: sloneczneprzedszkole@idsl.pl
AKTUALNOŚCI O NAS PLAN 
DNIA
KALENDARIUM DLA RODZICÓW KURSY
DODATKOWE
FOTO
MIGAWKI
PRACE DZIECI
"Projekt UE"
 Gmina Brwinów otrzymała dotację na projekt edukacyjny  "Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie", który będzie realizowany od listopada 2017 r. do października 2018 r. w naszym Przedszkolu oraz na ul. Piłsudskiego i Lilpopa.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. W projekcie weźmie udział 42 dzieci, dla których zaplanowane zostały następujące zajęcia: psychorysunek, muzykoterapia, terapia ruchem, artterapia, terapia metodą W. Sherborne, terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej, Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia realizowane będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

W ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna przedszkoli, co wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych zajęć.

Wartość projektu wynosi 122 289,88 zł, a kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego to 91 749,88 zł.

W ramach projektu w naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne:
 

  • Terapia ręki - p. Agnieszka Mioduszewska
  • Muzykoterapia - p. Agnieszka Miodiszewska
  • Integracja sensoryczna - p. Jadwiga Sitnik
  • Psychorysunek - p. Joanna Kąkol
  • Artyterapia - p. Beata Dudzińska
  • Terapia ruchem - p. Małgorzata Olejniczak
 
 Słoneczne Przedszkole dba o uśmiech Twojego dziecka!