Przedszkole Nr 3  ul. Słoneczna 6   05 - 840 Brwinów 
tel.(022) 729 63 81   e-mail: sloneczne-przedszkole@idsl.pl
AKTUALNOŚCI O NAS PLAN 
DNIA
  KALENDARIUM DLA RODZICÓW KURSY
DODATKOWE
FOTO
MIGAWKI
PRACE DZIECI

 
 

NASZA MISJA
     Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Brwinowie przy ulicy Słonecznej 6 to przedszkole, w którym jest naprawdę słonecznie, wesoło i bezpiecznie. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju  na miarę  jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. 
   Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Nasze przedszkole nie jest zwykłym przedszkolem -  jest Słonecznym Przedszkolem - ponieważ staramy się, aby każdego dnia na ustach naszych dzieci gościł uśmiech.
Dobro dziecka jest dla nas celem nadrzędnym. 

  Najważniejsze dla nas jest, aby przedszkolak był: 
                                            - szczęśliwy i radosny 
                                            - zdrowy i bezpieczny 
                                            - wrażliwy i kochający 
                                            - myślący i twórczy 
                                            - tolerancyjny 
                                            - otwarty i pewny siebie 
                                            - preferujący prawdę i dobro.
         W tym celu:
          - stwarzamy warunki do ujawniania się możliwości  rozwojowych każdego dziecka  zgodnie z 
            jego wrodzonym potencjałem 
          - staramy się rozpoznawać jego potrzeby i możliwości psychofizyczne 
          - stymulujemy jego rozwój przez stosowanie ciekawych form i metod pracy. 

        Nasze mocne strony to:
          - miła i ciepła atmosfera przedszkola 
          - organizacja i metody sprzyjąjce wszechstronnemu  rozwojowi dziecka 
          - szeroka gama zajęć dodatkowych 
          - dobrze układająca się współpraca z rodzicami 
         - świetne warunki lokalowe 
          - liczne i ciekawie zorganizowane uroczystości i imprezy przedszkolne. 

NASZA KADRA

Dyrektor - Ewa Przybylik
Nauczyciele:
                    Beata Dudzińska
                    Anna Spinek
                    Agnieszka Mioduszewska
                    Marta Idzikowska
                    Katarzyna Gawrońska
                    Małgorzata Olejniczak
                    Henryka Garstka
                    Katarzyna Jabłonowka
 
Specjaliści:
                    psycholog - Joanna Kąkol wtorek 6.30-11.30, środa 6.30-9.30, piątek 7.00-9.30
                logopeda - Małgorzata Mańkowska-Ponieważ poniedziałek 7.30-17.00, czwartek 9.20-16.50
 

RADA RODZICÓW
 

 

 Słoneczne Przedszkole dba o uśmiech Twojego dziecka!