Przedszkole Nr 3  ul. Słoneczna 6   05 - 840 Brwinów 
tel.(022) 729 63 81   e-mail: sloneczne-przedszkole@idsl.pl
AKTUALNOŚCI O NAS PLAN 
DNIA
  KALENDARIUM DLA RODZICÓW KURSY
DODATKOWE
FOTO
MIGAWKI
PRACE DZIECI

 

Plan dnia
Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 17.00. 
Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.20                               Ramowy program dnia wygląda następująco:

6.30 - 8.30
Rozmowy indywidualne i zespołowe, zabawy samorzutne, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczycielkę oraz ćwiczenia poranne 
 8.30 - 9.00
Śniadanie
9.00 - 9.30
Zajęcia dydaktyczne
 9.30 - 11.00 
Sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane przez nauczycielkę, samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna i badawcza. 
W starszych grupach drugie zajęcie dydaktyczne
11.00 -12.00
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe
12.00 -12.30
Obiad
12.30 - 14.30
Dzieci młodsze - leżakowanie
Dzieci starsze - zajęcia zaplanowane, zabawy organizowane w sali i na powietrzu, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze
14.30 - 15.00
Podwieczorek
15.00 -17.00
Zabawa ruchowa oraz zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, oddziaływania nauczycielki utrwalające i wzbogacające 
indywidualny rozwój dziecka
 Słoneczne Przedszkole dba o uśmiech Twojego dziecka!