Przedszkole Nr 3  ul. Słoneczna 6   05 - 840 Brwinów
tel.(022) 729 63 81   e-mail: sloneczne-przedszkole@idsl.pl
AKTUALNOŚCI O NAS PLAN 
DNIA
KALENDARIUM DLA RODZICÓW KURSY
DODATKOWE
FOTO
MIGAWKI
PRACE DZIECI

 

 

W ramach pracy wychowawczo - dydaktycznej zapewniamy dzieciom szeroką gamę zajęć programowych. Każdego dnia prowadzone są zajęcia dydaktyczne, które mają na celu  rozwijanie mowy i myślenia, wzbogacanie wiedzy i rozwijania zainteresowań dzieci. 
Czas popołudniowy wypełniają także kursy dodatkowe takie jak: 

język angielski wtorek 15.00-16.00, piątek 14.30-15.30

tańce czwartek 14.00-15.00

balet wtorek 14.30 - 15.00

aikido poniedziałek 14.00 - 15.30
 
 

  Ponadto proponujemy inne formy pracy placówki: 

cykliczne spotkania z muzyką 

przedstawienia teatralne dla dzieci 

wycieczki autokarowe do różnych ciekawych miejsc

spotkania integracyjne z rodziną 

uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte i konsultacje 

uczestnictwo w konkursach, akcjach lokalnych i prelekcjach. 

 

 Słoneczne Przedszkole dba o uśmiech Twojego dziecka!